Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

1. Αποδοχή

Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και η χρήση της διέπονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και την ισχύουσα νομοθεσία. Με την πρόσβαση και την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό, τους όρους και τις προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες για τη χρήση αυτού του ιστότοπου που έχουν γίνει μεταξύ εσάς και της transylvania6days.ro καθίστανται άκυρες και δεν έχουν καμία νομική ισχύ.

2. Χρήση πληροφοριών

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα χωρίς περιορισμούς, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να κατεβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από την παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, ηχητικού και βιντεοσκοπημένου υλικού (“Πληροφορίες”) μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να διανέμετε, να τροποποιείτε, να μεταδίδετε, να επαναχρησιμοποιείτε, να αναδημοσιεύετε ή να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς χωρίς γραπτή άδεια από την transylvania6days.ro. Πρέπει να σημειώνετε και να αναπαράγετε κάθε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας σε κάθε πληροφορία που κατεβάζετε. Θα πρέπει να υποθέσετε ότι όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός των όρων αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή του κειμένου στην ιστοσελίδα χωρίς γραπτή άδεια από την transylvania6days.ro. Εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά στην παρούσα παράγραφο, η transylvania6days.ro δεν εγγυάται ούτε αντιπροσωπεύει ότι η χρήση των υλικών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών που δεν ανήκουν στην transylvania6days.ro ή δεν συνδέονται με αυτήν. Εκτός από τις περιορισμένες εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται παρακάτω, δεν σας παραχωρούνται ούτε σας εκχωρούνται οποιεσδήποτε άδειες ή δικαιώματα που σχετίζονται με τις Πληροφορίες, οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας της transylvania6days.ro ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

3. Εμπορικά σήματα/δικαιώματα ιδιοκτησίας

Όλες οι ονομασίες προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, είτε είναι τυπωμένες με κεφαλαία γράμματα, είτε με πλάγια γράμματα είτε με σύμβολο εμπορικού σήματος, είναι εμπορικά σήματα της transylvania6days.ro. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ή να αναφέρεται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πληροφορίες ιδιοκτησίας, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας της transylvania6days.ro και/ή άλλων τρίτων μερών. Δεν σας παραχωρούνται ούτε σας εκχωρούνται οποιεσδήποτε άδειες ή δικαιώματα σε οποιαδήποτε από αυτά τα εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της transylvania6days.ro ή/και οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

4. Αποποίηση ευθύνης σχετικά με τις εγγυήσεις

Η transylvania6days.ro καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, οι πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν ατέλειες ή τυπογραφικά λάθη.Η transylvania6days.ro διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή/και βελτιώσεις στις πληροφορίες, καθώς και στα προϊόντα και τα προγράμματα που περιγράφονται στις πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η transylvania6days.ro δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιουδήποτε στοιχείου των πληροφοριών. Η transylvania6days.ro δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ”. Η transylvania6days.ro ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΚΑΤΆ ΣΥΝΈΠΕΙΑ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΟΥΤΕ η transylvania6days.ro, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ transylvania6days. ro ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΗ, ΜΕΣΟΓΕΝΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, οπότε οι παραπάνω εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η transylvania6days.ro δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημιές ή ιούς που μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλα προϊόντα ή αγαθά που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση ή τη χρήση των πληροφοριών. Η transylvania6days.ro διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να επιφέρει οποιεσδήποτε συνέπειες.

5. Πληροφορίες που μας παρέχετε

Εκτός από τις πληροφορίες που καλύπτονται από την Πολιτική απορρήτου μας, κάθε επικοινωνία ή υλικό που διαβιβάζετε στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιων στοιχείων, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή αναρτάτε γίνεται ιδιοκτησία της transylvania6days.ro ή των θυγατρικών της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, της διάδοσης, της δημοσίευσης, της μετάδοσης και της ανάρτησης. Επιπλέον, η transylvania6days.ro είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, χωρίς αποζημίωση, οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που διαβιβάζετε στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων που χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες.

6. Προϊόντα που διανέμονται παγκοσμίως

Αυτή η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που διανέμονται παγκοσμίως και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάθε τοποθεσία. Η αναφορά σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν σημαίνει αυτόματα ότι το εν λόγω προϊόν ή η υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία σας. Τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικές κανονιστικές απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα χρήσης. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας ενδέχεται να ενημερώνονται ότι ορισμένες ενότητες αυτής της ιστοσελίδας προορίζονται μόνο για ορισμένους τύπους ειδικών χρηστών ή μόνο για ορισμένα κοινά σε ορισμένες χώρες. Δεν θα πρέπει να σχεδιάζετε να βασιστείτε σε αυτην την ιστοσελίδα ως μορφή προώθησης ή διαφήμισης για οποιοδήποτε προϊόν ή για τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που δεν επιτρέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας διαμονής σας.

7. Σύνδεσμοι σε αυτήν την ιστοσελίδα

Η transylvania6days.ro δεν έχει ελέγξει καμία από τις ιστοσελίδες τρίτων μερών που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιων off-site σελίδων ή οποιωνδήποτε ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτήν την ιστοσελίδα. Αν θέλετε να συνδέσετε την ιστοσελίδα σας με αυτήν την ιστοσελίδα, μπορείτε να συνδέσετε μόνο την αρχική σελίδα. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους σε οποιεσδήποτε σελίδες αυτού του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της transylvania6days.ro. Ομοίως, απαγορεύεται η παράθεση ή η χρήση ενός ή περισσότερων τμημάτων του παρόντος δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων χωρίς γραπτή συγκατάθεση.

8. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Για λόγους διευκόλυνσης των επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας, ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι προς σελίδες τρίτων. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε όταν φεύγετε από αυτήν την ιστοσελίδα ότι οι όροι χρήσης και απορρήτου των ιστοσελίδων τρίτων ενδέχεται να διαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, η transylvania6days.ro δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τους συνδέσμους από εμάς προς άλλους, και ειδικότερα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή τη νομιμότητα του εξωτερικού περιεχομένου. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από παραβίαση ή παράλειψη των πολιτικών απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

9. Δημοσιεύσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα

Παρόλο που είναι δυνατόν να παρακολουθείτε ή να αναθεωρείτε περιστασιακά συζητήσεις, συνομιλίες, δημοσιεύσεις, μεταδόσεις, πίνακες μηνυμάτων και τα παρόμοια στην ιστοσελίδα, η transylvania6days.ro δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμηση, συκοφαντία, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράλειψη, ψευδείς πληροφορίες, διαφημιστικό υλικό, αισχροκέρδεια, πορνογραφία, βλασφημία, απειλή, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή απροσεξία που περιέχεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτές τις τοποθεσίες στην Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, διαφημιστικού, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα μπορούσε να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικές, αστικές διαταραχές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο. Η transylvania6days.ro θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική εντολή που ζητά από την transylvania6days.ro να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει τέτοιες πληροφορίες ή υλικό.

10. Συνέπειες

Εάν αντιληφθούμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα Νομική Δήλωση, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής του χρήστη από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το transylvania6days.ro και της αφαίρεσης όλων των πληροφοριών, δεδομένων και περιεχομένου που έχουν τοποθετηθεί στον ιστότοπο από τον εν λόγω χρήστη, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Εάν έχουμε υποστεί ζημιές ως αποτέλεσμα της παραβίασής σας, μπορούμε, με απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να προχωρήσουμε στην ανάκτηση των ζημιών αυτών από εσάς.

11. Αναθεωρήσεις

Η transylvania6days.ro μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Τέτοιες αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές, γι’ αυτό συνιστάται να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να επανεξετάζετε τον τρέχοντα κατάλογο των Όρων και Προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται.

Τελευταία ενημέρωση: 2022.02.01