Politica de Confidentialitate

Politica de confidentialitate a site-ului.

1. Informații generale

SC AVB Road Design SRL, cu sediul în Reghin, B-dul Unirii, bl 36, ap 19, Jud. Mureş, având CIF 35653720, înregistrată la Reg. Com. cu nr. J26/225/2016 denumită în continuare AVB Road Design, în calitate de proprietar, administrator al https://transylvania6days.ro/, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care vizitează și sau utilizează serviciile oferite de acest website și se obligă să protejeze datele și informațiile personale ale acestora. Prezentul document are în vedere website-ul https://transylvania6days.ro/ numit în continuare “website”.

Regulamentul 2016/679 privind protecţia datelor personale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation, în prezentul document – GDPR, Regulament sau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile începând cu data de 25 mai 2018. Acest Regulament abrogă, în mod expres, Directiva 95/46/CE, înlocuind astfel și prevederile Legii nr. 677/2001.

Regulamentul este direct aplicabil în toate statele EU, protejând drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplică tuturor operatorilor care prelucrează date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.

Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

2. Colectarea datelor personale

Datele cu caracter personal colectate de acest website

 • Nume, prenume
 • Adresa de domiciliu și/sau de reședință
 • Date de contact (precum email, telefon sau fax)
 • Adresă IP
 • Cont bancar, date privind tranzacțiile referitoare la produsele achiziționate (dacă este cazul)

3. Obținerea consimțământului

Generalități

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată în baza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza consimțământului valabil exprimat de persoana vizată în prealabil. În acest caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a dat consimțământul.

Acordarea consimțământului trebuie să fie realizată printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, putând fi realizată chiar și prin bifarea unei căsuțe de acceptare.

Formular de contact sau înscrieri

În cazul în care ne trimiteți întrebări sau vă înscrieți prin intermediul formularelor disponibile pe site, vom colecta datele introduse în formular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a răspunde întrebărilor sau solicitărilor dumneavoastră.

Contactare prin email, telefon, social media sau fax

Dacă ne contactați prin email, telefon, social media  sau fax, solicitarea dumneavoastră, inclusiv toate datele personale pe care le veţi furniza vor fi stocate și prelucrate în scopul soluţionării cererii dumneavoastră.

Înregistrarea pe site (dacă platforma permite acest lucru)

Dacă platforma permite înregistrarea pe acest site, datele introduse de dumneavoastră vor fi utilizate și prelucrate cu scopul folosirii respectivului serviciu sau funcții pentru care v-ați înregistrat. Datele obligatorii solicitate la înregistrare trebuie furnizate de către dumneavoastră în întregime, în caz contrar operațiunea de înregistrare urmând a fi respinsă.

https://transylvania6days.ro/ nu colectează cu bună știință sau intenționat date despre minori și nu oferă servicii persoanelor minore.

4. Scopul prelucrări datelor colectate

O parte din datele colectate pe acest site sunt utilizate pentru:

 • Prestarea serviciilor pe care le oferim în beneficiul dumneavoastră (spre exemplu, pentru soluționarea problemelor de orice natură referitoare la produsele și serviciile noastre, pentru asigurarea serviciilor de suport, pentru facturare, etc.)
 • Funcționarea optimă și optimizarea acestui site (statistic şi analitic)
 • Activităţi de publicitate şi promovare în mediul online
 • Transmiterea informațiilor comerciale prin email sau sms privind serviciile oferite
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Vom păstra și prelucra datele pe care le furnizați până când:

 • solicitați ștergerea datelor în scris sau revocați consimțământul
 • scopul pentru stocarea datelor nu mai este valabil

Furnizarea datelor pentru oricare dintre situațiile de mai sus sunt necesare pentru utilizarea serviciilor și sau încheierea unui contract între dumneavoastră și https://transylvania6days.ro/. Refuzul furnizării datelor rezultă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre client și https://transylvania6days.ro/.

5. Stocarea și criptarea datelor colectate

Găzduire

Datele cu caracter personal înregistrate pe acest website sunt stocate pe serverele ROMARG SRL. Prelucrarea datelor furnizate și stocate respectă prevederile legale din GDPR, articolul 6, alineatul 1, litera A, B și F.

Indiferent de scopul pentru care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt respectate principiile de legalitate, echitate și transparență, dar și cel potrivit căruia datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personale de către ROMARG SRL, vă rugăm accesați https://www.romarg.ro/, secțiunea care descrie politica de confidențialitate.

Respectăm obligaţiile potrivit articolului 28 din GDPR, prin alegerea unui furnizor extern de servicii care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în regulament.

Acest site utilizează criptare SSL din motive de securitate şi pentru protecţia transmiterii informaţiilor confidenţiale.

Orice dispoziții legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu sunt afectate de cele arătate mai sus.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor.

6. Cookies

Acest site foloseste cookie-uri. Acestea nu dăunează dispozitivele dumneavoastră şi nu conţin viruşi, ci au rolul de a contribui la o utilizare mai facilă, eficientă şi sigură a site-ului. Ele reprezintă fișiere text de mici dimensiuni care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră şi sunt salvate de browser-ul utilizat.

Browser-ul dumneavoastră poate fi configurat să accepte automat cookie-urile în anumite condiții sau să le respingă întotdeauna sau să șterge automat cookie-urile la închiderea browser-ului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

Alte cookie-uri (cum ar fi, spre exemplu, cele utilizate pentru analizarea comportamentului dumneavoastră de navigare pe acest site) sunt de asemenea stocate şi vor fi tratate separat. Detalii despre aceste cookie-uri aici: https://transylvania6days.ro/politica-cookies

Serverul acestui site colectează şi stochează în mod automat informaţiile pe care browser-ul dumneavoastră le transmite automat către noi prin intermediul fișierelor jurnal. Acestea pot fi:

 • Tipul şi versiunea de browser
 • Sistemul de operare folosit
 • URL-ul paginii care a generat inițial solicitarea pentru afișarea paginii sau obiectului curent (Referrer URL)
 • Numele de gazdă al computerului care accesează
 • Date temporale privind accesarea serverului
 • Adresa IP

7. Publicitate / Analiză respectiv plugin-uri și aplicații folosite pe site

Este posibil ca site-ul nostru sa folosească temporar sau permanent următoarele aplicații, plugin-uri sau soft-uri instalate în scopuri de publicitate/analiză și sau a asigurări de funcționare corespunzătoare a site-ului:

 1. YouTube, aplicație operată de Google. Dacă vizitați o pagină de pe site-ul nostru în care a fost integrat un plug-in YouTube, va fi creată o conexiune cu serverele YouTube. În consecință, serverul YouTube va fi anunțat, care dintre paginile au fost vizitate de dumneavoastră, acesta plasând cookie-uri specifice cu ajutorul cărora se vor putea obține informații despre vizitatorii site-ului nostru. Pentru mai multe informații despre modul în care YouTube gestionează datele despre utilizatori, consultați Politica de confidențialitate YouTube privind datele de la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 2. Fonturi Google. Acest site utilizează Fonturile Web furnizate de Google pentru a asigura utilizarea uniformă a fonturilor textelor de pe acest site. Când accesați o pagină de pe acest website, browserul dumneavoastră va încărca, ca urmare a stabilirii unei conexiuni cu serverele Google, fonturile web necesare afișării corecte a textului și a fonturilor. Pentru mai multe informații despre modul în care Google Web Fonts se ocupă de datele utilizatorului, consultați Politica de confidențialitate disponibilă al Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 3. Google reCaptcha. Scopul reCAPTCHA este de a determina dacă datele introduse pe site-ul nostru (de exemplu, informațiile introduse într-un formular de contact) sunt furnizate de un utilizator uman sau de un program automatizat. Pentru a determina acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorilor site-ului bazându-se pe o varietate de parametri. Această analiză este declanșată automat de îndată ce vizitatorul site-ului intră pe site. Pentru această analiză, reCAPTCHA evaluează o varietate de date (de exemplu adresa IP, timpul pe care vizitatorul site-ului le-a petrecut pe site sau mișcările cursorului inițiate de utilizator). Datele urmărite în timpul acestor analize sunt trimise la Google. Analizele reCAPTCHA rulează în întregime în fundal. Vizitatorii site-ului nu sunt avertizați că o analiză este în curs de desfășurare. Google reCatpcha foloseşte Clauze Contractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR. Pentru mai multe informaţii, consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google pe următoarele linkuri: https://policies.google.com/privacy  şi https://policies.google.com/terms?hl=en
 4. Google Analytics, serviciu de analiză trafic web Google Analytics (și sau Google Analytics Remarketing, în combinație cu funcțiile Google AdWords și Google DoubleClick, funcții care permit conectarea grupurilor țintă publicitare). Google Analytics utilizează așa-numitele cookie-uri. Fișierele cookie sunt fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului de către utilizatori. Informațiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web este, de obicei, transferat pe un server Google din Statele Unite, unde este stocat. Pentru mai multe informaţii, consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google aici: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
 5. Google Ads și Google Conversion Tracking. Acesta este un program online al Google Inc. Cu ajutorul Google Ads, folosim un instrument numit “urmărirea conversiilor”. Dacă dați click pe un anunț publicat de Google, va fi plasat un modul cookie pentru scopuri de urmărire a conversiilor. Aceste cookie-uri expiră după termenul stabilit de Google aici https://policies.google.com/privacy?hl=en și nu sunt folosite pentru a identifica personal utilizatorii. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site și cookie-ul nu a expirat încă, Google va putea recunoaște faptul că utilizatorul a făcut click pe un anunț și a fost conectat la această pagină.
 6. Facebook Pixel. O integrare pentru a măsura ratele de conversie ce permite analiza activității vizitatorilor site-ului ce vin de pe Facebook. Acest instrument permite urmărirea activității vizitatorilor paginii după ce au fost conectați la site-ul web al furnizorului după ce au făcut click pe un anunț Facebook. Acest lucru face posibilă analizarea eficienței anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea campaniilor viitoare de publicitate. Pentru operatorii acestui site, datele colectate sunt anonime. Nu suntem în situația de a ajunge la nicio concluzie cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, Facebook arhivează informațiile și le procesează, astfel încât să fie posibilă conectarea la profilul respectiv, iar Facebook este în măsură să utilizeze datele în scopuri promoționale proprii, în conformitate cu Politica de utilizare a datelor din Facebook. Operatorii acestui site nu au niciun control asupra utilizării acestor date. În politicile Facebook privind confidențialitatea datelor, veți găsi informații suplimentare despre protejarea confidențialității la adresa: https://www.facebook.com/about/privacy/. De asemenea, aveți opțiunea de a dezactiva funcția de marketing „Audiențe personalizate” din secțiunea Setări pentru anunțuri de sub https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să vă conectați la Facebook. Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți dezactiva publicitatea bazată pe utilizatori prin Facebook pe site-ul Web al Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

Stocarea cookie-urilor de instrumentele menționate mai sus și utilizarea acestora se bazează pe articolul 6, alineatul 1, litera F din GDPR. Operatorul acestui site are un interes legitim în analiza tiparelor utilizatorilor pentru a optimiza atât serviciile oferite, cât și activitățile de publicitate ale operatorului.

Transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Pentru mai multe informații și reglementări privind protecția datelor, consultați Politicile de confidențialitate ale datelor Google la: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Datele privind perioada de arhivare de Google al cookie-urilor o puteți consulta aici: https://support.google.com/analytics#topic=1008008

8. E-commerce / plăți online

E-commerce 

Prelucrăm date cu caracter personal atât cât este necesar pentru a încheia sau modifica un raport contractual cu societatea noastră/societatea care administrează acest site, respectând prevederile articolului 6, alineatul 1, litera B din GDPR. Astfel, prelucrăm (colectăm, înregistrăm, structurăm, stocăm, modificăm, extragem etc.) datele cu caracter personal din momentul accesării acestui website numai cu scopul facilitării accesului la produsele sau serviciile noastre sau/şi pentru a încasa contravaloarea acestora. Datele clienţilor noştri vor fi şterse după o perioadă de 3 ani (datele cu caracter personal prelucrate cu scopul executării obligațiilor contractuale asumate) sau de 10 ani (cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991).

Plăți online 

În timpul procesului de cumpărare a produselor comercializate prin acest website (dacă este cazul), datele dumneavoastră bancare sunt în siguranță! 

Companiile cu care colaborăm în vederea procesări plaților online, folosesc metode sigure de criptare, datele fiind transmise prin conexiuni de înaltă securitate către unitățile financiare. Astfel că datele furnizate de dumneavoastră pentru efectuarea de plăți nu sunt transmise către terți și nu rămân salvate în baze de date.

În funcție de procesorul de plăți pe care îl folosim în momentul în care achiziționați un produs de pe site-ul nostru, înainte de a face acest lucru aveți posibilitatea de a consulta Politica de Confidențialitate a procesorului respectiv în momentul check-out-ului, și înainte de a introduce orice fel de date personale sau bancare pe platformă. 

În ceea ce privește transferul datelor cu caracter personal de către procesatorul de plați online, acesta va fi efectuat doar atunci când este necesar pentru prestarea serviciilor sau pentru respectarea anumitor obligații ce revin procesatorului respectiv în calitate de prestator de servicii de plăți online, pentru a duce la bun sfârșit efectuarea plăți. Baza legală pentru procesarea datelor este, în articolul 6, alineatul 1, litera A şi articolul 6, alineatul 1, litera B și F din GDPR.

9. Drepturile utilizatorilor

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal şi mijloacele de exercitare a acestora sunt: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești respectiv dreptul de retragere a consimțământului.

10. Evidențele activităților de prelucrare și responsabilul DPO („data protection officer”, Responsabil cu protecția datelor)

Conform Regulamentului GDPR, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să păstreze, pe o perioadă rezonabilă, evidenţe ale activităţilor de prelucrare aflate în responsabilitatea sa. Astfel, aceste evidențe vor cuprinde toate următoarele informații:

 • numele şi datele de contact ale operatorului 
 • scopurile prelucrării
 • descrierea categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal;
 • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;
 • dacă este cazul/posibil:
  • termenele limită preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date
  • o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate
  • transferurile de date cu caracter personal

Obligația detaliată anterior nu se aplică unei întreprinderi sau organizaţii cu mai puţin de 250 de angajaţi, cu excepţia cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni.

Pentru orice informaţii sau lămuriri privind funcţionarea acestui website, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date:

 • Nume: Adrian B
 • e-Mail: adrian@transylvania6days.ro
 • Telefon: 0749 593 321


Măsuri tehnice și organizatorice

Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscurile pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

Conform articolul 33, alineatul 1, din GDPR, în cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, vom notifica acest lucru Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care am luat cunoştinţă de aceasta.

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor datelor cu caracter personal

Raportat la prevederile articolul 34, din GDPR, în cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, vom informa persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, cu excepția situațiilor precum descrise în articol.

Altele

https://transylvania6days.ro/ menține o prezență online pe rețele, platforme sociale și sau aplicații pentru a comunica cu clienții și posibili clienți în vederea informării acestora despre produse și serviciile oferite. În momentul vizitării oricăror dintre aceste rețele, site-uri sau aplicații se aplică termenii și condițiile de procesare ale operatorului aplicațiilor respective. Procesăm de asemenea datele comunicate către noi pe aceste aplicații și rețele sociale. Website-ul nostru poate include funcționalități Social Media, cum ar fi butoanele de Share Facebook, Twitter și Google, etc… Aceste funcționalități intră sub Politica de Confidențialitate a companiilor care le furnizează.

Website-ul poate conține și link-uri către alte site-uri externe. Nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practica altor site-uri. Aceasta Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor website-uri , ele fiind sub controlul propriilor Politici de Confidențialitate.

Concluzie 

Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal este generată în conformitate cu prevederile legi din România și al Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi cu celelalte dispoziţii legale naţionale aplicabile.

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această politică. Recomandăm consultarea Politicii în mod regulat pentru o informare corectă și actualizată în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Pentru mai multe detalii cu privire la prezenta Politică GDPR, precum şi pentru exercitarea oricărui drept dintre cele menţionate anterior, poate fi trimisă o notificare scrisă la datele de contact menționate mai sus.

Prezentul document este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

Actualizat: 2023.03.01